test

用家分享

黑豆有助上奶,對餵人奶既信義妹來講很重要呢~~~ 奶水不足。

年紀愈大愈明白到養生、保養的重要...好容易攰的我 好需要補腎

喝了一段時間,覺得腸胃好左,冇咁多胃氣,而且好多時一覺瞓天光,沒再半夜扎醒了。

同我差唔多年紀嘅朋友都開始有出現白髮嘅問題啦...我自己都會食下啲黑芝麻或者飲黑豆茶嚟延緩衰老

試過之後,都有意用來代替每天必飲的咖啡呢~